از اونجایی که اردیبهشت یعنی تابستان
و هوا داره گرم میشه و گلهام هم کم کم دارن خشک میشن دلم شکست
گفتم برای یادگار از حیاطم در سال 98 هست یه چندتا عکس بگیرم دوست داشتن

البته غنچه های گل محمدی و گل جعفری و گل نازم که کلا خشک شدن
فقط بوته ها هنوز سبزن که نمی دونم چقدر بتونن تحمل کنن
* نمای بزرگتر*
این هم نمای سکونی حیاطم

امسال دیگه گل نگرفتم..چون می دونستم فقط برای یکی دوماه بیشتر کنارم نیستن دلم شکست
لذا با همون گلهای پارسال حیاطم رو مثل هر سال صفا بحشیدم
اینام گلهای وفادارم هستن که توی این چند سال خیلی خوب مقاومت کردن
خیلی دوسشون دارم بووووس

این هم نمای ورودی درب حال دوست داشتن


این هم خانواده ی کاکتوس هامدوست داشتن
البته فقط از کاکتوس های کوچیک عکس گرفتم

منتهی یدونه عکس از کل خانواده کاکتوس هام دارم که سال 95 ازشون عکس گرفته بودممؤدب

این هم گل ِ موسی در گهواره تبسم
اینکه چرا بهش میگن موسی در گهواره رو نمی دونم قاط زدم
ولی غنچه هاشو خیلی دوست دارم  دوست داشتن

اسم این گلِ خوشگل رو هم نمی دونم چیه
ولی خدا رو شکر هنوز سبز و پر رشد مونده آفرین

اسم این گل هم ، گل ِ ناز هست ، منتهی بهش میگن نازِ خارجیدوست داشتن
غنچه های ریز ِ قرمز رنگ نازی می کنه

به این  هم میگن گل ِ نازی ایرانی دوست داشتن

این هم عکس حیاطم از زاویه ی دیگهدوست داشتن