در طول سالهای مشترک زندگیم هیچ وقت از آقای شوهر انتظار کادو و هدیه نداشتم

به جز یک مناسبت ؛ اونم  فقط روز زن دوست داشتن

به آقام گفته بودم این یه روز برام خیلی ارزشمنده و دوس دارم همیشه خاطرش باشه

حتی اگه شده به یه تبریک ساده ی زبانی بسنده کننبووووس

آقای شوهر هم کم لطفی نکردن و هیچ مناسبتی رو به خاطر ندارن پوزخند

اما روز زن رو همیشه با توجه به توان مالیشون

  بهم یه شاخه گل به همراه هدیه نقدی تقدیم می کردندتبسم

امسال با توجه به شرایط بد اقتصادی و......

و اینکه آقای من هم یک سالی هست دو یا سه ماه یک بار حقوق می گیرند

 وقتی روز زن رو که بهم تبریک گفتن

بهشون گفتم آقا امسال کادوی روز زن نمیخوام همینکه این روز رو بهم تبریک گفتی

برای من ارزشمنده و مهم حرمت این ارزش رو برام نگه داشتی دوست داشتن

البته تو دلم انتظار یه شاخه گل داشتم شوخی

که غروب همان روز دیدم اومده با یه جعبه شیرینی و یه شاخه گل آفرین

از خوشحالی تو پوست خودم نمی گنجیدم چون به یه شاخه گل هم قانع بودم بووووس

دیدم مریم هم داره زیرکانه می خنده و رفت تو اتاقش شوخی

آقام هم دست تو جیبش کرد و گفت اینم هدیه من به مناسبت روز زن قاط زدم

گفتم عزیز من که گفتم امسال هدیه نمیخوام نباس اینکار رو می کردی جانم دوست داشتن

بعدش هم مریم و مهدی اومدن

و اونها هم البته برای اولین بار بهم یه پاکت هدیه نقدی دادن مؤدب

که بعدش فهمیدم آقای شوهر خودش برای مهدی و مریم پول توی پاکت گذاشته

و بهشون داده که به من هدیه بدند بووووس

دیگه از خوشحالی گفتم این روز رو برای خودم برای یادگار ثبت کنمدوست داشتن

پ.ن : نتیجه این اتفاق رو فهمیدم زن وقتی حرمت شوهرش رو نگه بداره 

ارزش جایگاهش توی دل همسرش بیشتر میشه

دوم اینکه زندگی ی ما آدمها با توجه به نیتمون رقم میخوره و.....