صبح با شرشر بارون از خواب بلند شدم ، منم که عاشق بارون و هوای بارونی ام ، اومدم حیاط با ذوق و شوق به قطره های بارون نیگاه می کردم .. یه نیگاه به بارون و یه نیگاه به گلهای قشنگم دوست داشتن.. خدا رو شکر با هوای گرم و سوزان تابستونِ پارسال  ،بعضی از گلهام توی زمستون دوباره جون گرفته و سبز شدند.تبسم

برازجان  یا بهتر بگم توی شهرهای جنوب بر خلاف شهرهای بالا ، پاییز و منجمله زمستون ، درختان و گلها سبز و شاداب هستند ، توی شهر ما  هم که دیگه از اواخر فروردین که هوامون هم گرم میشه گلها هم کم کم بی جان و زرد و توی تابستون خشک و از پا در میان .. دلم شکستدلخوشی و لذتِ من از نیگاه به باغچه و گلهام هم  ،زمستون تا اخر فروردین هست که می تونم بیام تو حیاط و باهاشون کلی حال کنم.. اما تابستون شبها هم بزور میشه اومد تو حیاط و چند دقیقه بود دلم شکست

اینم حیاط من توی بهار 97 دوست داشتن

داشتم توی حیاط قدم می زدم چشمم افتاد به بوته ی کوچیک اناری که تازه کاشته بودم  تبسموای باورم نمیشد یه انار کوچیک به شاخه نازک بوته آویزون بود دوست داشتن اولین باری بود که میوه انار کوچیک می دیدم با شوق یه دوتا عکس از انار گرفتم دوست داشتن

اسم این گل هم گل ناز هست .. نمی دونم تابستون بتونم نیگهش بدارم یا نه!! دلم شکست .. البته گل ناز ایرانی تابستون دوام بیشتری داره اما اولین بار هست  گل ناز  خارجی کاشتم و خیلی هم خوب رشد کرده و گلدونمو کاملا پوشونده ..تبسم

اینهم گل آگلونمای من تبسم  بماند چرا ! ، خیلی دوسش دارم بووووس هر وقت می رم تو حیاط و گلهامو نوازش می کنم بیشترین نیگاهم به این گل و گلدون هست ، انگار همه حسم بهش گره خورده دوست داشتن

پارسال از شدت گرمای تابستون بعضی برگهاش گندیده شده بودن .. برگهای خشگ و گندیده رو چیدمو بهش رسیدگی کردم الان دوباره رشد کرده و داره بزرگ میشهدوست داشتن

ان شا الله بتونم توی تابستون هم مواظبش باشم و نیگهش بدارم آخه عجیب دوسش دارم و ..........بووووس

اینم دو گلدون نخل و گل آگاو هست ..تبسمپارسال کاملا خشک شده بودند و یه کوچولو ازش رمق باقی مونده بود دلم شکست

اما دوباره بهش رسیدم و دوباره سرسبز و زیبا شده انددوست داشتن