اینهم کیک پارسی بلاگ گل تقدیم شما
به پاس تقدیر و تشکر از جناب مهندس فخری
و مهندس اسپایکا ( محمد آقا)
به خاطر ارتقاء پارسی یار
 و البته به همراه عکس علیرضا جیگر خاله هما دوست داشتن
دورش بگردم دیونشم بووووس

و امااااااااااااااااا قابل بخشش نیست

آبجی جان حواسشون نبود جای "L"  و "O" رو اشتباه گذاشتن

که بعد از برش و قبل از خوردن متوجه شدم که دیگه دیر شده بود دلم شکست