حرکت زیبای دبیر محترم پرورشی مدرسه قرآنی نورالهدی
سرکار خانم پاپری
از گروه فرهنگی جهادی مرصاد
اهدا گل به دانش آموزان شرکت کننده در نماز عید سعید فطر