بین الحرمین

 

بدون تردید قطعه ای از بهشت است

 

آن زمان که در این زمین مقدس پا می گذاری

 

و با چشمانی اشکبار و وجودی سرشار از عشق و محبت

 

مولای خودت را در میان دو بارگاه نورانی می بینی

 

و نمی دانی که اول به پابوس کدامین آقا بروی!

 

وجودت دوتکه می شود و هرکدام به سوی گنبد و بارگاهی حرکت می کند

 

که دائم محل رفت و آمد فرشتگان مقرب درگاه خداوند متعال است

 

خوشا به سعادت آنانکه که هر سال به پابوس آقا  مشرف می شوند

نهم فروردین 1396