هر روز صبح  خادمین  حضرت امام رضا (ع)

چهار دسته گل روی ضریح امام رضا رو تعویض

 و به جای آن  دسته گل تازه جایگزین میکنند

و در آن روز گلبرگ ها رو از ساقه جدا

و خشک کرده و بسته بندی میکنند  

و صبح روز بعد درصحن غدیر بعد از اقامه نماز صبح

 طی مراسمی در میان زائران توزیع می‌شود 

95/6/24

فیلم مراسم تعویض دسته گل روی ضریح امام رضا