شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ آنگونه که شکستن را و صبوري را اشتباه گرفته ام و ميان اشکم و گريستنم تنهاي تنها يک بي توئي فاصله است مي دانم که باور نداري اگر تو باور داشتي که من اين همه راز نداشتم که واگويه هايش بي آبرويم کند اينچنين!
* هاتف *
ديروز 6:1 عصر
هما بانو
@};-
مبارز..
:'(
خيلي غمگينه مادرجان :(@};-
هما بانو
{a h=mobarez10}مبارز..{/a} :) @};-
هما بانو
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} قربونت برم نازنينم :) @};-
انديشه نگار
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} زنده باشيد مادرجان@};-
هما بانو
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} @};-
mp3 player شوکر
هما بانو
11 امتیاز
160 برگزیده
274 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top