شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ آنگونه که شکستن را و صبوري را اشتباه گرفته ام و ميان اشکم و گريستنم تنهاي تنها يک بي توئي فاصله است مي دانم که باور نداري اگر تو باور داشتي که من اين همه راز نداشتم که واگويه هايش بي آبرويم کند اينچنين!
هما بانو
@};-
مبارز..
:'(
خيلي غمگينه مادرجان :(@};-
هما بانو
{a h=mobarez10}مبارز..{/a} :) @};-
هما بانو
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} قربونت برم نازنينم :) @};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} زنده باشيد مادرجان@};-
هما بانو
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} @};-
زيبا
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} زيبا نگاه قشنگ شماست گلم@};-
درب کنسرو بازکن برقی
هما بانو
12 امتیاز
162 برگزیده
293 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top