شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] با نام و ياد خدا کتب علي نفسه الرحمة... خداوند رحمت را بر خويش واجب نمود و نام انسان ريشه در انس دواند تا يادآورمان شود: «حتي در اين دنياي ماشيني هم رحمانيت خداوند نسبت به بندگانش باقيست» و تا بفهماند که «انسانها در کنار هم است که دوام مي آورند و تنهايي مخصوص ذات يگانه ي اوست.» آري عشق شايد جوهره ي آفرينش آدميت باشد! خداوند مهربان نيز فرصت قدم نهادن به هستي را بدين دليل به انسان بخشيد تا عشق خويش را در رگ رگ هستي او جاري سازد. تا مفهوم عشق را بفهمد و بفهمد که چرا «انسان»، اينسان آفريده شده است. شاکر آفريدگار مهربانم هستم که انسانها را دوست مي دارم و کساني را دوست تر؛ آنان که رد حضورشان هرلحظه درزندگي ام پررنگتر و عميقتر مي شود. کساني که هرلحظه يادآورم مي شوند: « هستند آنهايي که هميشه مي شود دوستشان داشت و پشت زندگي به بودنشان گرم است». دوستشان داشتن آرامشي است در عين تشويش، گويي انسان را در لف و نشري مشوش اما دوست داشتني سرگردان مي‌کند. مادر هما
مادر خيلي خيلي خوش اومدي
خوش آمديد مادرجان قدم رنجه کرديد ... پارسي بي شما صفايي نداره
سلام مادر عزيزم خوش اومدين پارسي بدون شما صفايي نداره@};-
سلام هما بانو خوشومدين بچه ها خيلي دوستون دارن گناه دارن اگه تنهاشون بذارينااا :)
من.تو.خدا
سلام.خير مقدم (:
سلام بر بانوي دشت روياها ابجي هماي گل خودم قدم به چشم ماگذاشتين
@};- به به سلام مادر جوون... خيلي خيلي خوش آمديد..:) ... در نبودتان بسيار دلتنگ و غريب بوديم. انشالله برقرار و استوار باشيد مادري.@};- @};- @};- @};- @};-
هايدي
سلام هماجون. خوش اومدي خواهر. پارسي رو منور کردي@};-
@};-
قلمدون
سلام بر بهترين دوست و عزيز دلم ، بانوي دشت رويا@};-
خوش اومدي هماجون. ديگ داشتم کم کم بار و بنديل جمع ميکردم حضوري بيام دشت روياها دستتو بگيرم بيارمت اينجاهاااا. برو خداروشکر کن کلي از مخارج شب عيدت کم شد:دي
سلام. خير مقدم :)
هما بانو
{a h=rezasafar}رضا صفري??{/a} ممنون مادر.. زنده باشيد .. خيلي لطف کردين
هما بانو
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} سلام مهربونم .. فداي شما دلارام عزيز تر از جانم.. قربونت برم گلم .. شما لطف داريد ..:) @};-همه ي دلخوشي ام اينجا شما عزيزان شدين .. خيلي دوست دارم مامان جان@};-
هما بانو
{a h=nostalgic2}کفش هاي مکاشفه{/a} سلام سادات جان.. فداي همه مهربونيت گلم.. لطف داريد عزيزم :) @};-خيلي برام عزيزيد@};-
هما بانو
{a h=Fadayanran}|دختر دوست داشتني|{/a} سلام دختر دوست داشتني مادر هما .. فدات عزيزم.. ممنونم مادر جون :) @};- قربونت برم گلم.. خيلي برام عزيزيدمامان جون و قلبا دوست دارم @};-
هما بانو
{a h=eshgekhas}رهگذر تنها...{/a} سلام سارا خانوم .. ممنونم گلم.. اين نظر لطف و محبت شماست گلم@};-
هما بانو
{a h=bandevmaaboud}من.تو.خدا{/a} سلام هانيه عزيزم.. فدات گلم:) @};- ممنونم از آرامشي که بهم مي دادي ..@};-خيلي دوستون دارم
هما بانو
{a h=u97e52ed81232268f} ترخون بانو {/a}سلام دوست محبوبم .. ممنونم خانم ترخون عزيزم.. شما خيلي لطف داريد و من واقعا ممنون و مديون لطف شمام تا هميشه @};- خيلي دوستون دارم
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} فداي شما
هما بانو
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} سلام عزيز دلم.. فدات مهساي خوبم.. ممنونم گلم.. منِ عاشق هم با اينهمه محبت ، عاشق تر و بار دلم سنگين تر .. مگه ميشه از اينجا و از شما عزيزان دل کند و رفت ؟ :) @};- خيلي برام عزيز و دوست داشتني هستي:) @};-
هما بانو
{a h=banamak57}هايدي{/a} سلام عزيز دلم.. آبجي دوست داشتني و ياور هميشگي ام .. الهي قربونت برم .. ممنون گلم:) @};- خيلي بهت مديونم عزيز و وابسته شدم خواهر جان@};-
هما بانو
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} سلام سحر جون .. الهي دورت بگردوم تو خو باز دهاتي منو خطاب کردي :) فدات.:) . من خيلي مشتاقم ببينمتااااااااا:)@};- بازم به خاطر همه ي لطف و محبتت ممنونم گلم و خيلي دوستون دارم@};-
خوشحالم که دوباره ميبينمتون
هما بانو
{a h=qalamdoon}قلمدون{/a} سلام عزيز دلم.. آخ دست مي زاري دقيقا رو نقطه حساس احساسم ..:) نميدوني اين نام چقدر منو به وجد مياره گلم..فدات منيره عزيز تر از جانم... خودت مي دوني شما از بهترين هاي انتخابم بودين و هستين :) @};- خيلي دوستون دارم
هما بانو
{a h=moshkinghalam}مشکين قلم{/a} فدات ليلي عزيزم.. عشقم و ...................:) الهي قربونت برم قدمت رو دل که هيچ ..رو چشمام عزيز تر از جونم :) .. اصن من تو دشت رويا ، قلبمو سنگفرش قدمهاي نازنينت مي کنم .. خيلي مديونتم ليلي ...خيلي@};- اگه توي بعضي شرايط هاي سخت شما کنارم نبودي .. همدردم نبودي .. خيلي زود مي شکستم .. ممنونم آبجي جان@};-
هما بانو
{a h=Modir}سيدمحمدرضا فخري{/a} سلام جناب فخري.. ممنونم از حضورتون بزرگوار.. :) افتخار دادين و خيلي بزرگواري کردين جناب مدير ..
هما بانو
{a h=u97e52ed81232268f} ترخون بانو {/a} قربونت برم عزيز دلم.. دوست محبوب و نازنينم .. من واقعا از داشتن همچين دوستاني افتخار ميکنم و خدا رو هميشه شاکرم .. خيلي دوستون دارم عزيزم@};-
هما بانو
اگر چه از پارسي نرفته بودم * " منو دل کندن از پارسي! محالِ !! " *فقط يه چند هفته خواستم تو لاک تنهايي باشم تا شايد بتونم دلمو.......! اما حضور و وجود بعضي دوستان توي زندگي مجازي و حتي حقيقي چه از طريق پيامک و چه تلفني ، نزاشتند بار بعضي دردها بر دلم سنگيني کند ، دوستاني در اين جمع دوستانه هستند که هميشه ياورم بودند ..توي شرايط سخت و دلشکستگي هام همراهم بودند و هستند و......
هما بانو
خيلي مديونشونم ، خيلي دوستشون دارم ... واقعا در برابر اينهمه لطف و محبت و بزرگواري زبانم قاصر قدرداني هست.. چون هر چه بگم و به هر زبان و کلام بيان کنم باز هم قادر نيستم آنطور که بايد و در خور دوستانم هست اداي مطلب کنم و جوابگوي محبت عزيزانم باشم ..
هما بانو
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} سلام هم استاني .. قربونت برم سحر جون..:)
هايدي
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} عزيزززززمي هماجون. فداااات آبجي. نميدوني چ کيفوووور ميشم ميبينم اينجايي
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} چشمات بي بلا هماي من. عزيز دوست داشتني من. خجالتم ميدي عزيزم کاري نکردم خواهر جون. ان شاالله تنت هميشه سالم و لبت هميشه خندون باشه گلم. @};- @};-
سلام همابانوي نازنينم.. خوش برگشتي مهربون.. چشممون روشن :)@};-
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} @};-
هما بانو
{a h=banamak57}هايدي{/a} الهي قربونت برم آبجي عزيز تر از جانم .. خدا رو شکر که شما هم هستيد و ان شا الله هميشه باشيد:)
هما بانو
{a h=moshkinghalam}مشکين قلم{/a} فدات ليلي من ، هر چي بگم نتونستم اداي مطلب کنم ،تلفني و تو مکاتبه هم بارها گفتم بهتون..اين چند ماه و توي شرايط سختي که گاهي حجم بعضي از دردها رو دلم خيلي سنگيني ميکرد با حرفهات خيلي آرومم مي کردي و دلمو سبک ..بخدا خيلي مديونتونم ليلي جان..فقط از خدا خواستم توفيقي عنايتم کنه يه روز منم بتونم در بهترين لحظات جبران و پاسخگوي محبت هات باشم @};- خيلي برام عزيزي، خيلي
هما بانو
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} سلام عزيز دلم.. دوست قديمي و محبوب و دوست داشتني من .. الهي دورت بگردم.. ممنون نازنين دوستم :) @};-
هما بانو
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} @};- @};-
خيلي خوش اومدين:) @};-
هما بانو
{a h=entezar911}.......... {/a}ممنون آقا سيد مهدي .. :) شما هم خيلي خوش اومدين مادر .. ولي اين نقطه ها ديگه چيه ؟:(
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} ممنون مادر...:) توضيحش طولاني:) .
هما بانو
{a h=entezar911}.......... {/a} باشه مادر.. منم به تصميم شما احترام مي زارم ..:)
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} خيلي ممنون:)
{a h=entezar911} انتظار {/a}سلامت باشيد آقا سيد مهدي
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} @};-
هما بانو
{a h=moshkinghalam}مشکين قلم{/a} @};-
هما بانو
{a h=eshgekhas}رهگذر تنها...{/a} @};-
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} مچکرم بانو
هما بانو
{a h=eshgekhas}رهگذر تنها...{/a} @};-
هما بانو
اين فيدم رو خيلي دوست دارم@};-
چراغ جادو
هما بانو
12 امتیاز
162 برگزیده
293 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top