عمری  چشمانم بدرقه ی رهگذران  قافله های عشق بود،

مسافران جاده ی عشق لبخند زنان بار سفر می بستند

و من با نگاه گریانم راهشان را بدرقه می نمودم .

در خلوتم دست نیاز می گشودم و بر سجاده ی دل ،ابر بارانی می گریستم .

بند های دلم را به پنجره ی مهربانی وجودتان با امید گره  می زدم

تا نگاه ملتمسانه ام را به لحظه های شوق وصال  بپذیرید .

حال که اشک های نیازم مُهر استجابت گرفته ،

کوله بار ذهنم را در بی قراری ثانیه های رسیدن به وصال  عشق شما می بندم

تا غبار وجودم  را در آیینه ی مهر و نگاه محبتتان بشویم .

بی قراری هایم در اجابتی آرامش بخش جان می گیرد،

من نیز مسافر شده ام با کوله باری تهی ، اما دلی مملو از عشق و آرزو ،

زائر سرزمین اجابت ها گشته ام

تا نگاه سرگشته ام را بر بلندای گلدسته های عشق جای دهم

و جان خسته ام را در بین الحرمین طواف بدهم .

نمی دانم در اولین قدمم که به بین الحرمین می رسد

دیدگانم به کدام سو  روشن خواهد شد! 

اما می دانم  که تمام وجودم عاشقانه سجده خواهد کرد 

و در دو سوی قبله گاه ، طواف عشق به جای خواهم اورد .

دلهره هایم  به شوق وصال  از یاد رفته 

و  دل طوفان زده ام اشک های دلتنگیم را ردیف میکند.

وجود خسته ام را بر ستون های صبرتان تکیه خواهم داد

و  نجوای سالها فراق را واژه وازه  فریاد 

و ذهن آشفته ام را در نسیم محبتتان رها خواهم کرد 

تا وجود پریشانم با آرامش محبت شما تسلی یابد،

میخواهم در گوشه ای از صحن و سرایتان جای گیرم ،

گر چه هراس اندک زمان هستم 

اما تا ابد لحظه های شوقِ در جوار شما بودن را بر قلبم حک خواهم کرد.

نیامده آرزویی دارم ،

که دیدگانم را به عشق بگشایید و وجودم را به درک معرفت پذیرا باشید ،

لحظه هایم را ماندگار نمایید و مهر قبولی را بر اشک های بی شمارم بزنید .
التماس دعای فراوان

عاجزانه از همه ی دوستان طلب حلالیت می کنم
و ملتمسانه التماس دعای خیر دارم تا یک سفر معنوی در اوج معرفت داشته باشم
ان شا الله لایق باشم نائب الزیاره همه ی دوستان عزیز خواهم بود
بدون تردید برای کسی که طعم فراق چشیده و اینک به وصال می رسد
اولین دعایش وصال دیگران است
ان شالله که همه عاشقان کربلا توفیق شرفیابی یابند