عمری  چشمانم بدرقه ی رهگذر  قافله های عشق بود .. مسافران جاده ی عشق لبخند زنان بار سفر می بستند و من با شبنم نگاه خود راهشان را بدرقه می نمودم .. در خلوتم دست نیاز می گشودم و بر سجاده ی دل ابر بارانی می گریستم .. بند های دلم را به پنجره ی مهربانی وجودتان با امید گره  می زدم تا نگاه ملتمسانه ام را به لحظه های شوق وصال  بپذیرید . حال که اشک های نیازم مُهر استجابت گرفته .. کوله بار ذهنم را در بی قراری ثانیه های رسیدن به وصال  عشق شما می بندم  تا غبار وجودم  را در آیینه ی مهرتان به کرامتی بی حد از نگاه محبتتان بشویم . بی قراری هایم در اجابتی آرامش بخش جان می گیرد.. من نیز مسافر شده ام با کوله باری تهی ، اما دلی مملو از عشق و آرزو .. زائر سرزمین اجابت ها گشته ام تا نگاه سرگشته ام را بر بلندای گلدسته های عشق  جای دهم و جان خسته ام را در بین الحرمین طواف دهم.. نمی دانم در اولین قدمم که به بین الحرمین می رسد دیدگانم روشنی بخش کدام سو خواهد شد! .. اما می دانم  که تمام وجودم عاشقانه سجده خواهد کرد  و در دو سوی قبله گاه آرزوی مشتاقت ، طواف عشق به جای خواهم اورد . شوق وصال  ،  دلهره هایم را از یاد برده  و  دل طوفان زده ام اشک های دلتنگیم را ردیف میکند..  وجود خسته ام را بر ستون های صبرتان تکیه خواهم داد و  نجوای سالها فراق را واژه وازه  فریاد  و ذهن آشفته ام را در نسیم محبتتان رها خواهم کرد تا وجود پریشانم  با آرامش محبت شما تسلی یابد، میخواهم در گوشه ای از صحن و سرایتان جای گیرم ..گر چه چشمانم بیم اندک زمان است  اما تا ابد لحظه های شوق در جوار شما بودن را بر قلب خود حک خواهم کرد. نیامده آرزویی دارم که دیدگانم را به عشق بگشایید و وجودم را به درک معرفت پذیرا باشید .. لحظه هایم را ماندگار نمایید و مهر قبولی را بر اشک های بی شمارم بزنید ...
التماس دعای فراوان

عاجزانه از همه ی دوستان طلب حلالیت می کنم
و ملتمسانه التماس دعای خیر دارم تا یک سفر معنوی در اوج معرفت داشته باشم
ان شا الله لایق باشم نائب الزیاره همه ی دوستان عزیز خواهم بود
بدون تردید برای کسی که طعم فراق چشیده و اینک به وصال می رسد
اولین دعایش وصال دیگران است
ان شالله که همه عاشقان کربلا توفیق شرفیابی یابند