شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ *حس يه خواب چند دقيقه اي* . . چه سخت بود چشم در چشم و اما نگاهم گريزان من و دل بوديم هردو دربند زمان ،با زبان زباني که از شرم نه شايد از ترس محبوس شده است در دهان و زماني که به سرعت ميگذشت همچو باد دلم در تلاطم و ذهنم هياهو زبانم تقلا دل و عقل طغيان و من.....
هما بانو
و من ................:)
هما بانو
و صداي زنگ ساعت از خواب بيدارم کرد .. آخيش نزديک بود قبض روح بشم :D ولي کل اين حس چند دقيقه ايي رو خيلي دوست داشتم و دارم .. همون لحظه نوشتمش:)
هما بانو
:)
@};-
بسيار زيباست
هما بانو
ممنونم نسرين عزيز @};-
هما بانو
ممنونم آقاي آواي روستا بزرگوار.. وقتي شما زيبا ديديد پس اميدوار شدم به اين واژه هاي ساده و مبتدي .. خيلي لطف کردين بزرگوار..
تعبير زيبايي از يک رويا بود مادرجان:)@};-
هما بانو
ممنونم مادر جون .. فدات عزيزم :) @};-
هما بانو
چقدر اين حس رو دوست داشتم .. بارها مرورش ميکنم..
عالي بودمادري @};- :)
عالي بودمادري - * آناهيتا*.. فدات گلممم@};-
خدانکنه مامان گل من قربون شما:) @};- @};-
هما بانو
{a h=barankorea} آناهيتا {/a} @};-
هما بانو
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} @};-
هما بانو
و زماني که به سرعت ميگذشت همچو باد ..دلم در تلاطم و ذهنم هياهو
چراغ جادو
هما بانو
12 امتیاز
162 برگزیده
293 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top