شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ *يکي از قشنگ ترين فيدهايي که تا حالا ديدم اين فيد بوده .. * :) من که به نويسنده اين فيد نمره 20 ميدم .. شما چي؟ http://khorram.parsiblog.com/Feeds/7777107/

تسبیح دیجیتال
هما بانو
11 امتیاز
161 برگزیده
283 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top