شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ *يکي از قشنگ ترين فيدهايي که تا حالا ديدم اين فيد بوده .. * :) من که به نويسنده اين فيد نمره 20 ميدم .. شما چي؟ http://khorram.parsiblog.com/Feeds/7777107/

ساعت ویکتوریا
هما بانو
11 امتیاز
158 برگزیده
252 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top