شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] چقدرآخراين ماه سخت وسنگينست تمام آسمانُ زمين بيقرار وغمگينست بزرگتر زغم #حسن(ع)و داغ #رضا(ع) فراق فاطمه(س)باخاتم النبيين(ص) است.. شهادت پيامبراکرم و امام حسن(ع) برامام زمان(عج) و شيعيان جهان تسليت..
تسبیح دیجیتال
هما بانو
12 امتیاز
162 برگزیده
293 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top