شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] به هيچ وجه در حالت دراز كشيده از تلفن همراه استفاده نكنيد ! افرادي که دراز کشيده با گوشي کار ميکنند بيش از ساير افراد به چشم هايشان آسيب ميرسانند گوشي تمرکز اعصاب را بهم ‌ميزند !
موافقم...
freand
من عادت کردم خوابيده کار ميکنم همش :(
{a h=freand}freand{/a} اشتباهه
ساعت دماسنج
هما بانو
12 امتیاز
162 برگزیده
293 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top