شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] اربعين تجليگاه قدرتي است که رُعب را به دل دشمن مي‌اندازد. دشمنان ما وقتي جمعيت ميليوني اربعين را ببينند، طبيعتاً خواهند گفت: اينها کساني هستند که در زمان غيبت امامشان، با شعار «يا حسين(ع)» 20ميليون دور هم جمع شدند، اينها که در غياب امامشان چنين قدرتي دارند، در حضور امامشان چه‌کار خواهند کرد؟! اگر امام‌شان بيايد و اشاره کند، آن‌وقت چه خواهند کرد! استاد پناهيان
تسبیح دیجیتال
هما بانو
12 امتیاز
162 برگزیده
293 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top