شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ گاهي آنقدر کمرنگ مي شوم که انگار اصلا نبوده ام . مثل خاطره اي محو و دور ، که گويي خواب است و نه خاطره با اين حال اينجا که مي آيم نبض خاطره است که بلندتر از هر نواي ديگري نوازشگر روحي ست که تا طلوع ، دوام آورده براي نوشيدن تنها يک جرعه خورشيد...
ساعت دماسنج
هما بانو
11 امتیاز
161 برگزیده
283 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top