شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ شب چهارشنبه.. مسجد مقدس جمکران 6 تيرماه ساعت 11 شب
هايدي
قبول باشه عزيزززززم. ان شاالله زيااااد تکرار بشه اين سفرات
قبول باشه مادر جان.... @};-:)
هما بانو
{a h=banamak57}هايدي{/a} ممنونم عزيزم.. ان شا الله :-) @};-
:'(
هما بانو
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} ممنون عزيز دلم.. ان شا الله قسمت دوباره ي شما:) @};-
هما بانو
{a h=zirasmoonekhoda313}شميم دوست{/a} ان شا الله خيلي زود قسمتت بشه عزيزم@};-
هما بانو
* خوش به حال قمي ها که چه سعادت بزرگي نصيبشون شده *@};-
@};-
هما بانو
{a h=moshkinghalam}مشکين قلم{/a} @};-
ساعت دماسنج
هما بانو
12 امتیاز
162 برگزیده
293 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top