شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ بعضي دردها با يک لبخند با يک واژه با يک بيت يا يک قطعه يا ... مداوا مي شوند اما يعضي دردها... !! امان از بعضي دردها که به ناچار تمام ذهنت رو پر ميکنند و هي با خودت مي گويي چه درمانگري هايي مي توانند بعضي ها ......... غم ِ پريشان حالي اگر بگذارد...!. جمعه شب 9:27 ب ظ
هما بانو
گاهي ناگفته ها نفس رو در سينه حبس ميكنند و مثل احساسِ موهومي توي حنجره ي آدم گير مي كنن و راه هر چي بغضِ مي بندند... نگفته هايي كه اگه گفته بشند لااقل خيالت رو از تشويش و بين زمين و آسمون رها بودن ، نجات ميدند....
هما بانو
@};-
ساعت دماسنج
هما بانو
12 امتیاز
162 برگزیده
293 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top