شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
DARYAEI
خوش برگشتن: )
سلام خوشحالم ايشونا اينجاميبينم خيلي خيلي خوش اومدن بايد قول بدن ديگه اينجاروترک نکنن
*خاطره*
سلام . خوش برگشتند
سلام. چقدر خوب.
خير مقدم...
هايدي
خوش برگشتن
خير مقدم
خوش برگشتن :)
سلام ممنون از همه بزرگواران:)
*زهرا.م
خوش آمدن :)
به به 'خوش خبر باشين بانو :)
عمو خوش برگشتين :)
*ري را
چقدر خوب، جاشون خالي بود
چه خوب. خوش اومدن:)
سلام چه خوب خيلي خوش اومد عموي پارسي
ساعت ویکتوریا
هما بانو
11 امتیاز
161 برگزیده
283 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top