شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ بفرماييد اسنک با طعم پارسي بلاگ:)


هما بانو
...........................
رگ کمرم از چند نقطه جا ب جا شد بح بح(:
نوشه جانتون دلم خواست ضعف کردم@};-
هايدي
بح بح دلمان خوااااست
وايييييييييي دلم خواس نوش جونتون مادرجون...:) @};-
خيلي هم عالي
گشنم شددد:(
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} الهي بميرم :( @};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} خدا نکنه عزيزم:)
هما بانو
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} :) @};-
{a h=khaanedekhamoosh}حسرت فهم درست{/a} :)
چراغ جادو
هما بانو
11 امتیاز
161 برگزیده
283 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top