شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] اعمال عبادي شب آخر ماه رمضان (امشب ) اعمال: -غسل -زيارت امام حسين(ع) -خواندن سوره انعام، کهف و ياسين -صدبار استغفرالله و اتوب اليه -خواندن دعاهاي وارد شده(مفاتيح) -خواندن دعاي وداع با ماه رمضان -براي روز آخر ماه رمضان هم دعايي در مفاتيح وارد شده است. پس از پايان ختم قرآن نيز خواندن دعاي 42 صحيفه سجاديه سفارش شده است. -- هيچ کس روز قيامت در امان نيست، مگر..
هما بانو
@};-
تسبیح دیجیتال
هما بانو
11 امتیاز
161 برگزیده
283 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top