شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ هر آدمي فقط يه نفرو داره که حالشو خيلي خوب ميکنه و فقط يه نفرو داره که حالشو خيلي بد ميکنه! بيچاره اوني که اين دو نفرش يه نفره .....:)
2-دست خط
هم درده هم درمان..ولي بيچاره چرا؟خوشبحالشه که
{a h=roozegaran}2 دست خط{/a} شايد :)
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} :)@};-
تسبیح دیجیتال
هما بانو
12 امتیاز
162 برگزیده
294 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
vertical_align_top