شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ هر آدمي فقط يه نفرو داره که حالشو خيلي خوب ميکنه و فقط يه نفرو داره که حالشو خيلي بد ميکنه! بيچاره اوني که اين دو نفرش يه نفره .....:)
2-دست خط
هم درده هم درمان..ولي بيچاره چرا؟خوشبحالشه که
{a h=roozegaran}2 دست خط{/a} شايد :)
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} :)@};-
ساعت دماسنج
هما بانو
11 امتیاز
160 برگزیده
274 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top